BIP

INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

~~INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, że cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od dnia 12 grudnia 2017 r.
do 9 czerwca 2018 r. wynosi:
1. Cena za dostarczanie 1 m3 wody                                                                                -      2,97 zł
2. Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:
a) ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych,
      instytucji użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych            -       5,70 zł
b) ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych
i technologicznych                                                                                                              -       7,30 zł
3. Stawka opłaty abonamentowej:
a) za wodę
- przepływ nominalny do 6,0 m3/h                                                                                   -       2,70zł/m-c
- przepływ nominalny powyżej 6,0 m3/h                                                                          -      5,70zł/m-c
b)    za ścieki                   -      3,50 zł/m-c
4. Cena za przyjęcie 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków                 -      6,30 zł
Do podanych cen i opłat należy doliczyć 8% VAT.

Dodano: 2018-01-10

INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

~~INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI Informujemy, że cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od dnia 12 grudnia 2017 r. do 9 czerwca 2018 r. wynosi: 1. Cena za dostarczanie 1 m3 wody                                                                                -      2,97 zł 2. Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków: a) ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych,       instytucji użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych            -       5,70 zł b) ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych i technologicznych                                                                                                              -       7,30 zł 3. Stawka opłaty abonamentowej: a) za wodę - przepływ nominalny do 6,0 m3/h                                                                                   -       2,70zł/m-c - przepływ nominalny powyżej 6,0 m3/h                                                                          -      5,70zł/m-c b)    za ścieki                   -      3,50 zł/m-c 4. Cena za przyjęcie 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków                 -      6,30 zł Do podanych cen i opłat należy doliczyć 8% VAT.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-01-09

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. Monter-konserwator oczyszczalni ścieków Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano: Pana Mateusza Kozłowskiego

Czytaj więcej >>