BIP

INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

~~INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, że cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od dnia 12 grudnia 2017 r.
do 9 czerwca 2018 r. wynosi:
1. Cena za dostarczanie 1 m3 wody                                                                                -      2,97 zł
2. Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:
a) ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych,
      instytucji użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych            -       5,70 zł
b) ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych
i technologicznych                                                                                                              -       7,30 zł
3. Stawka opłaty abonamentowej:
a) za wodę
- przepływ nominalny do 6,0 m3/h                                                                                   -       2,70zł/m-c
- przepływ nominalny powyżej 6,0 m3/h                                                                          -      5,70zł/m-c
b)    za ścieki                   -      3,50 zł/m-c
4. Cena za przyjęcie 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków                 -      6,30 zł
Do podanych cen i opłat należy doliczyć 8% VAT.

Dodano: 2019-01-03

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-11-14

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>