BIP

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Książ Wlkp. z siedzibą przy ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski
2) został powołany inspektor danych osobowowych: Mariusz Stasiak vel Stasek, a kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu      e-mail biuro@msvs.com.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartych umów lub czynności zmierzających do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
4) odbiorcą danych osobowych mogą być uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (wsparcie informatyczne, obsługa prawna)
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy, jednak nie krócej niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy
10) dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.
 

Dodano: 2019-05-17

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp.

Uchwała nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Książ Wlkp. Pobierz PDF

Czytaj więcej >>

Dodano: 2019-04-26

Ocena jakości wody 24.04.2019 r.

Czytaj więcej >>