BIP

INFORMACJA W SPRAWIE WŁĄCZENIA WODY W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje,
że w dniach 12.04.2018 r. - 14.04.2018 r.
zostaną podjęte próby włączenia wody w Jarosławkach.

Dodano: 2018-08-23

KONTROLE W ZAKRESIE NIELEGALNEGO ODPROWADZANIA WÓD DRENAŻOWYCH I DESZCZOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 28.08.2018 r. będą przeprowadzane kontrole gospodarowania wodami deszczowymi na terenach nieruchomości położonych w Książu Wlkp. przy wykorzystaniu m.in. zadymiarki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem nielegalnego odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci  kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzone będą w oparciu o umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a Zakładem Usług Komunalnych w Książu Wlkp. oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz.328 ze zm.). Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz.328 ze zm.) w przypadku wykrycia odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie określony termin odcięcia dopływu w/w wód do kanalizacji sanitarnej. W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy zamknie przyłącze kanalizacyjne.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-07-19

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>