BIP

Aktualności

Dodano: 2017-04-12

Ogłoszenie

 Otwarcie wody w Ośrodku wypoczynkowym w Jarosławkach  W dniach 10-12 kwietnia 2017r. podczas próby otwarcia wody stwierdzono na wodomierzu głównym duży pobór wody, który wskazywał,...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-04-12

Sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO DT-75   1.Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75. 2.Oferty pisemne...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-03-28

Otwarcie wody w Jarosławkach 2017 r.

UWAGA! Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 10-12 kwietnia 2017r. zostaną podjęte próby włączenia wody w Jarosławkach. 

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-02-08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy  Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-01-20

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody wodociąg Konarzyce 16 stycznie 2017 r. Ocena jakości wody wodociąg Książ Wlkp.16 stycznia 2017 r. Ocena jakości wody wodociąg Mchy 16 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-07-08

KOMUNIKAT - dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

KOMUNIKAT Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.          Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-06-17

Informacje o wyniku naboru na stanowisko pracy

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-06-03

Ogłoszenie o powtórnym naborze pracownika

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy  w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.   Monter-konserwator sieci...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-06-03

Ogłoszenie o wynikach naboru

Uprzejmie informujemy, że żadna ze złożonych ofert na stanowisko monter konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie spełniała warunków w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.    

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-05-10

UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA ROK 2016 NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

Uchwała nr XIV-86-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Pobierz PDF

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-04-12

Ogłoszenie

 Otwarcie wody w Ośrodku wypoczynkowym w Jarosławkach  W dniach 10-12 kwietnia 2017r. podczas próby otwarcia wody stwierdzono na wodomierzu głównym duży pobór wody, który wskazywał, że nie wszyscy właściciele domków dokonali sprawdzenia zamknięcia zaworów wody. W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o powiadamianie sąsiadów by dokonali sprawdzenia szczelności instalacji w domkach. Ponowna próba otwarcia wody w dniach 20 – 21 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-04-12

Sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO DT-75   1.Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75. 2.Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzone napisem „Oferta na zakup ciągnika gąsienicowego DT-75”,można składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. do dnia 21.04.2017 do godz. 15.00. 3.Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 25.04.2017 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. 4.Kwota minimalna ciągnika wynosi netto 5.350,00 + 23% VAT, cena brutto 6 580,50 Słownie; sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 50/100 5.Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w terminie określonym przez sprzedającego. 6.Ciągnik będzie można oglądać we Włościejewkach po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 7.Informacje pod nr tel. 612822437  w dni robocze o 700 do 1500  oraz na stronie www.zukksiazwlkp.pl  

Czytaj więcej >>