BIP

Aktualności

Dodano: 2018-11-14

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-10-03

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH I ZAMKNIĘCIU WODY SEZONOWEJ W JAROSŁAWKACH

UWAGA !!!!!!!! Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 15 – 16 października 2018 r. ​będą sporządzane odczyty wodomierzy w Jarosławkach. W/w okresie zostanie również zamknięty...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-09-28

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-08-23

KONTROLE W ZAKRESIE NIELEGALNEGO ODPROWADZANIA WÓD DRENAŻOWYCH I DESZCZOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 28.08.2018 r. będą przeprowadzane kontrole gospodarowania wodami deszczowymi na terenach nieruchomości położonych w Książu Wlkp. przy wykorzystaniu m.in. zadymiarki. Szczególna uwaga...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-07-19

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-05-30

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorego odprowadzania ścieków

Informacja o zatwierdzonych taryfach za wodę i ścieki   Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-05-25

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Książ Wlkp. z...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-05-04

INFORMACJA W SPRAWIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY

~~Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.  informuje, że dnia 9.05.2018 r. w godz. od 8.30 do 13.30 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości  Książ Wlkp. i Radoszkowo Drugie. Za zaistniałe utrudnienia...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-04-04

INFORMACJA W SPRAWIE WŁĄCZENIA WODY W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 12.04.2018 r. - 14.04.2018 r. zostaną podjęte próby włączenia wody w Jarosławkach.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-02-22

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-11-14

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-10-03

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH I ZAMKNIĘCIU WODY SEZONOWEJ W JAROSŁAWKACH

UWAGA !!!!!!!! Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 15 – 16 października 2018 r. ​będą sporządzane odczyty wodomierzy w Jarosławkach. W/w okresie zostanie również zamknięty główny zawór wody w Jarosławkach.

Czytaj więcej >>