BIP

Inwestycje

Dodano: 2015-05-15

W tej chwili nie ma żadnych przetargów

Zapraszamy wkrótce!

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-04-12

Ogłoszenie

 Otwarcie wody w Ośrodku wypoczynkowym w Jarosławkach  W dniach 10-12 kwietnia 2017r. podczas próby otwarcia wody stwierdzono na wodomierzu głównym duży pobór wody, który wskazywał, że nie wszyscy właściciele domków dokonali sprawdzenia zamknięcia zaworów wody. W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o powiadamianie sąsiadów by dokonali sprawdzenia szczelności instalacji w domkach. Ponowna próba otwarcia wody w dniach 20 – 21 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-04-12

Sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO DT-75   1.Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75. 2.Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzone napisem „Oferta na zakup ciągnika gąsienicowego DT-75”,można składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. do dnia 21.04.2017 do godz. 15.00. 3.Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 25.04.2017 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. 4.Kwota minimalna ciągnika wynosi netto 5.350,00 + 23% VAT, cena brutto 6 580,50 Słownie; sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 50/100 5.Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w terminie określonym przez sprzedającego. 6.Ciągnik będzie można oglądać we Włościejewkach po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 7.Informacje pod nr tel. 612822437  w dni robocze o 700 do 1500  oraz na stronie www.zukksiazwlkp.pl  

Czytaj więcej >>